ILMAINEN // 5.1. Toimimattomat ajattelumallit – kuinka paljon satutat ja rajoitat itseäsi ajattelullasi?

Kuinka ajattelu ohjaa toimintaasi ja omakuvaasi

Kuinka usein havainnoit, miten puhut itsellesi? Onko sisäisen puheesi sävy lämpimän kannustava vai ankaran tuomitseva? Syvälle juurtuneet ajattelumallit voivat rajoittaa elämää huomattavasti. Ne vaikuttavat siihen, mitä koet voivasi tehdä ja kuinka syviä ihmissuhteita pystyt rakentamaan. Miten tunnistaa toimimattomat ajattelumallit – ja miten niitä kannattaa purkaa?


Videolla opit:

  • Miten tunnistaa omaa elämää rajoittavat ajatusmallit
  • Miten ajatuksiin ylipäänsä kannattaa suhtautua
  • Miten omaa ajattelua voi lähteä muokkaamaan toimivammaksi
Yleisiä toimimattomia ajattelumalleja on tunnistettu yli 50.


Mitä videon katsomisen jälkeen?


Katso seuraavaksi:
Tukea muihin teemoihin: