Mielen hyvinvointi työssä ja työyhteisöissä (26 oppituntia)

Mielen hyvinvointi työyhteisöissä

Työhön liittyvät jaksamisen haasteet ovat yleistyneet. Miten eri ongelmia voi tunnistaa ja mitä niille voi tehdä? Millä tavoin omaa työssä jaksamista voi vahvistaa? Entä mikä on työyhteisön ja johtamisen rooli tässä kaikessa?


1. Oman psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen työelämässä 🗓😊

Työtavoilla on merkittävä vaikutus jaksamiseen ja palautumiseen. Miten työpäivän aikaista palautumista voi tehostaa? Entä miltä näyttää tasapainoinen suhde työn ja vapaa-ajan välillä?

Katso oppitunnit »


2. Hyvän johtamisen ja toimivan työyhteisön merkitys hyvinvoinnille 👤💎

Toimiva työyhteisö ja hyvä johtaminen ovat tärkeitä työpaikan yhteisiä voimavaroja. Mistä eri palasista ne koostuvat?

Katso oppitunnit »


3. Työuupumus 😑🤕

Jopa 25% suomalaisista kärsii työuupumuksen oireista. Miten työuupumuksen voi tunnistaa ja mitä meistä jokaisen kannattaa siitä tietää?

Katso oppitunnit »


4. Muut mielenterveyden haasteet työelämässä 😓😧

Mielenterveyden haasteiden yleisyys työelämässä on kasvanut viime vuosina. Miten esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus voivat ilmetä työpaikalla? Entä miten niihin kannattaa reagoida?

Katso oppitunnit »

Seuraava oppitunti