Tietosuojaseloste: Kurssi.lifeclass.fi-palvelu yritysasiakkaille

Voimassa alkaen 18.2.2022

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)


1. Rekisterinpitäjä:

Lifeclass Oy

Iso Roobertinkatu 42 A 9

00120 HELSINKI

puh. 0400 013 359

[email protected]


2. Rekisterin yhteyshenkilö:

Jasu Koponen

[email protected]


3. Tietosuojavastaava:

Jasu Koponen

[email protected]


4. Rekisterin nimi:

Yritysasiakkaille suunnatun kurssi.lifeclass.fi-palvelun käyttäjärekisteri


5. Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

Käyttäjä muodostaa käyttäjäsuhteen kurssi.lifeclass.fi-palveluun käyttämällä palvelua selaimellaan. 


Käyttäjätietojen käyttötarkoitukset:

  • Palvelun käytön mahdollistaminen käyttäjälle
  • Käyttäjäsuhteen ylläpitäminen
  • Käyttäjäkokemuksen parantaminen
  • Palvelun toiminnan analysointi
  • Käyttäjämäärien seuranta ja raportointi asiakasyrityksille


6. Käsittelyn oikeusperuste:

Palvelun käyttäjän suostumus     


7. Rekisterin tietosisältö:

Palvelu ei kerää yksilöitävissä olevia henkilötietoja. Dataa ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.


Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

  • Milloin käyttäjä on käyttänyt palvelua
  • Millä palvelun eri sivuilla käyttäjä on vieraillut
  • Mitä videoita käyttäjä on katsonut
  • Kuinka kauan käyttäjä on pysynyt sivustolla


8. Säännönmukaiset tietolähteet:

Palvelun käyttäjät, Google Analytics sekä alustan oma analytiikka.


9. Käyttäjätietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:

Lifeclass Oy:n työntekijät ja alihankkijat, joiden työtehtäviin kuuluu palvelun ja alustan kehitys ja ylläpito.


Asiakasyrityksen yhteyshenkilöt, joille Lifeclass raportoi palvelun käyttäjämääristä ja käytöstä.


10. Käyttäjätietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Käyttäjä suostuu, että hänen käyttäjätietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että käyttäjätietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää käyttäjätietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


11. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Tietoja käsittelevät vain Lifeclass Oy:n erikseen määrittämät henkilöt tai Lifeclass Oy:n työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurein sekä pääsyn hallinnalla.


12. Käyttäjätietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit:

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty.


13. Rekisteröidyn oikeudet:

Käyttäjillä on oikeus saada tietää, onko häntä koskevia tietoja mahdollisesti tallentunut järjestelmään ja pyytää tarvittaessa niiden poistoa.